Biznis koučing

Zdravá a šťastná firma.
Aj vy ju môžete mať.

Koučing je jedinečným nástrojom na otvorenie potenciálu ako jednotlivcov, tak aj tímov. Kouč je vašim partnerom, sprevádza vás a podporuje pri stanovení si cieľov, pri ich dosahovaní, pri prekonávaní prekážok a výziev. 

Koučovací rozhovor je hnacou silou,
ktorá vo vás generuje nové nápady a riešenia,
nové modely správania a tie vás vedú k úspechu. 

Žijem život cez pocity a tak pracujem aj v koučingu. V biznis koučingu to funguje tiež. A výborne. Spoluprácu zvyčajne začíname Testom atmosféry v tíme. To, ako sa ľudia vo firme cítia nám veľa napovie. Dozvieme sa nielen to, ako fungujú vzťahy, ale aj ako sú nastavené procesy, či fungujú jednotlivé oddelenia, aká je vzájomná komunikácia medzi ľuďmi a oddeleniami, ako sa rozhodujú manažéri, či je v poriadku základná dokumentácia ale taktiež aj to, či je ľuďom jasná vízia a misia spoločnosti, pokiaľ ju firma zadefinovanú má. Práve správne zadefinovanie vízie a misie považujem kľúčové pre úspech akejkoľvek spoločnosti. Mať cieľ a poznať cestu. Vytvoriť si kód úspešnej budúcnosti.  
Vo firmách skvele funguje kombinácia individuálneho a tímového koučingu, pričom témy na koučing sú naozaj rôznorodé. Je užitočné, pokiaľ sa na 1-2 sedenia individuálneho koučingu presná téma zamestnancovi nestanoví. Téma, ktorú potrebuje riešiť prioritne sa mu totižto na povrch vyplaví sama. Často krát nám v úspechu a napredovaní bránia záležitosti nášho osobného života a práve ich vyriešením dokážeme naplno otvoriť svoj pracovný potenciál.

 

Konajte smelo a rozhodne. Nájdite v sebe odvahu nasledovať srdce a vlastnú intuíciu. Verte, že vždy vás povedú tým správnym smerom.

Steve Jobs

 

Individuálny koučing 

Zamestnanci vo firme napĺňajú jej víziu a misiu. Pracujú na dosahovaní cieľov. Kouč je v tomto procese neutrálnym, ale dôležitým partnerom. Umožní totiž vašim zamestnancom otvorenie ich plného potenciálu. Aj vaši zamestnanci môžu vďaka koučingu:

 • Byť skvelými manažérmi
 • Dosahovať obchodné a rozvojové ciele s ľahkosťou
 • Vedieť kvalitne komunikovať
 • Mať výborné prezentačné zručnosti
 • Zvládať organizačné zmeny
 • Zvládať stres a konfliktné situácie
 • Mať rovnováhu medzi prácou a životom
 • Byť motivovaní

Business koučing

Tímový koučing

Vysoko efektívny tím. Ako sa líši od tímov ostatných? Viete, že ho môžete mať vďaka koučingu? Aj ten váš tím môže:

 • Mať jasný zámer, správne vytvorenú víziu a misiu
 • Viesť konštruktívny dialóg v oblasti nielen nových nápadov, ale aj v oblasti pocitov
 • Využívať manažment efektívnych stretnutí
 • Optimalizovať silné stránky ľudí
 • Vytvárať priestor pre rôzne uhly pohľadu
 • Mať efektívneho lídra, ktorý vie vytvoriť prostredie, do ktorého chcú ľudia jednoducho patriť
 • Mať ducha tímu

Koučovací manažérsky štýl

Cieľom firiem je mať zamestnancov, ktorí sú schopní a ochotní prebrať zodpovednosť a rozhodovať sa samostatne. Práve koučovanie, ako jeden zo štýlov riadenia, je v tomto ozajstným prínosom. Zamestnancom dáva pocit svojej osobnej sily a schopnosti. Vďaka tomu sa v zamestnancoch prebúdza prirodzená angažovanosť a prirodzená ochota preberať zodpovednosť za rozhodnutia v rámci svojich kompetencií. Manažéri teda vedia, v akých otázkach sa môžu na svojich ľudí spoľahnúť, čím im vzniká časový priestor, ktorý môžu venovať práve svojej manažérskej práci, ktorá nie je delegovateľná. Koučovací manažérsky štýl je spôsob posilnenia svojich pracovníkov. Pracovníci, ktorí majú pocit, že môžu a majú uplatňovať svoju osobnú silu, sú ochotní prebrať zodpovednosť.

Šťastná firma

Aj vy ju môžete mať.

Pre viac informácií ma neváhajte ma kontaktovať:

Naša stránka využíva cookies pre zabezpečenie 100% funkčnosti.