Po troch mesiacoch som dosiahla nárast o 178%

„Od augusta 2016 spolupracujem s pani Červenou na rozvoji firmy, zapracovaní nových ľudí do tímu, udržaní jej stabilného výkonu, ako aj na hľadaní riešení, ako dosahovať čo najlepšie výsledky. Pani Červenú hodnotím ako človeka, ktorý je profesionálny vo svojej práci, dodržuje termíny a spôsoby vedenia, aké určí. Má perfektné komunikačné schopnosti a je veľmi trpezlivá. Ako najlepšiu vlastnosť vidím jej ľudskosť, cez ktorú pomáha hľadať ľuďom riešenia, aby sa posunuli vo svojom cieli. Ja som výsledky našej práce videla už po mesiaci. Po troch mesiacoch som dosiahla s firmou nárast v rámci štatistiky o 178%. Verím, že spoločne dokážeme udržať tieto výsledky. Tatiana sa stala mojou podnikateľskou súčasťou. Okrem už spomínanej ľudskosti si najviac cením jej dokonalú odbornú zdatnosť a profesionalitu.“

 Michaela Bencová, OVB Allfinanz Slovensko a.s.

business coaching


Naša stránka využíva cookies pre zabezpečenie 100% funkčnosti.